Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych:

Wskazania do zabiegu: 

Przeciw wskazania do zabiegu:

Informacje dodatkowe 

Zabieg chirurgicznego usuwania zmian skórnych przeprowadzony jest w znieczuleniu miejscowym nasiękowym. Wybrane zmiany skórne mogą wymagać dalszej diagnostyki histopatologicznej. 

Facebook