Komórki macierzyste

Zabieg przy pomocy specjalnego systemu wykorzystującego autologiczny przeszczep komórek skóry. Podczas pojedynczej sesji pacjent jest zarówno dawcą jak i biorcą przeszczepu. 

Miejsce poddane zabiegowi stymulowane jest za pomocą komórek macierzystych (progenitorowych) uzyskanych z miejsca pobrania przeszczepu, którym zawsze jest dokładnie ta sama tkanka, która później zostaje poddana leczeniu. 

Wskazania do zabiegu: 

Przeciwwskazania: 

Informacje dodatkowe: 

Po podaniu znieczulenia miejscowego w okolicy karku na linii włosów pobiera się zwykle 3 biopsje średnicy 2,5 milimetra. Następnie za pomocą specjalnego urządzenia pobrane od pacjenta wycinki poddane są mechanicznej obróbce i filtracji dzięki czemu odzyskujemy komórki, które moją zdolności regeneracyjne. Tak przygotowaną zawiesinę wstrzykuje się w skórę głowy na głębokość 4 – 5 mm. czas zabiegu około 40 minut. Sugerowany jeden zabieg, którego efekt może utrzymać się do 3 lat. 

Facebook