Toksyna botulinowa

Toksyna botulinowa jest lekiem szeroko stosowanym w medycynie (neurologia okulistyka). 

Po miejscowym podaniu osłabia ona czasowo przewodnictwo nerwowo- mięśniowe (dzięki czemu klinicznie osiągamy efekt spłycenia lub likwidacji zmarszczek mimicznych, zmniejszenie napięcia mięśnia żwacza) oraz nerwowo- gruczołowe (Zmniejszenie wydzielania potu przez gruczoły potowe). 

Wskazania do zabiegu toksyną botulinową: 

Przeciwwskazania: 

Informacje dodatkowe. 

Facebook