Leczenie metodą fotodynamiczną:

PDT jest formą leczenia wykorzystującą substancje światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła stają się toksyczne dla komórek nowotworowych jak również innych nieprawidłowych komórek. Metoda może być alternatywą dla zabiegu kriochirurgii i chirurgii. 

Wskazania do zabiegu: 

Przeciwwskazania do zabiegu: 

Informacje dodatkowe: 

Zabieg polega w pierwszej kolejności na nałożeniu preparatu fotouczulającego 5-ALA (5-amonolewulinowy) i pozostawieniu go pod opatrunkiem okluzyjnych na około 3 godziny. 

Następnie wykonywany jest naświetlanie 10 -15 minut światłem czerwonym o długości fali 630 nanometrów. Ilość zabiegów i częstość ich wykonywania ustalana jest indywidualnie. 

Facebook