Dr n. med. Dorota Kwiatkowska

Dr n. med. Dorota Kwiatkowska

specjalista dermatologii i wenerologii, lekarz medycyny estetycznej

Jestem absolwentką I-szego Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej.

W latach 1996-2001 pracowałam na stanowisku asystenta w klinice dermatologii CSKWAM (obecnie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie). Tam uzyskałam I-szy i II-gi stopień specjalizacji zakresie dermatologii i wenerologii.

W 2001 r. na Akademii Medycznej w Białymstoku, na podstawie rozprawy pt: "Zmiany stężenia magnezu i cynku w surowicy chorych na raka skóry", uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych.

W latach 2003-2005 byłam słuchaczką Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL, gdzie po zdaniu egzaminu i obronie pracy dyplomowej, pod tytułem: szkodliwy wpływ promieniowania na skórę, uzyskałam tytuł lekarza medycyny estetycznej. Obecnie specjalizuję się w leczeniu chorób skóry oraz dermatologii estetycznej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej i Kosmetycznej (ESCAD) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti –Aging.

Stale rozwijam swoją wiedzę, biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu dermatologii i dermatologii estetycznej.


 

Dr Alicja Parysek - Burdach

Dr Alicja Parysek- Burdach

specjalista dermatologii i wenerologii, lekarz medycyny estetycznej

Jestem absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwestytetu Medycznego.

Szkolenie specjalizacyjne z Dermatologii i Wenerologii odbywałam w Klinice Dermatologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, w trakcie którego brałam również udział w badaniach naukowych z zakresu łuszczycy i atopowego zapalenia skóry oraz pracowałam przy Zespole Koordynacyjnym do Spraw Leczenia Biologicznego Ciężkiej Postaci Łuszczycy Plackowatej.

Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Poza diagnostyką oraz leczeniem dermatologicznym, wykonuję dermoskopię, wideodermoskopię, trichoskopię oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz dermatochirurgii (krioterapia, laseroterapia, łyżeczkowanie, chirurgiczne usuwanie zmian skórnych).

Posiadam dyplomy i certyfikaty dokumentujące umiejętności z zakresu medycyny estetycznej, leczenia dermatologicznego oraz dermoskopii.

Swoją wiedzę z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej stale poszerzam biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach polskich oraz zagranicznych.


 

 Dr Katarzyna Kochańska

Dr Katarzyna Kochańska

 specjalista dermatologii i wenerologii, lekarz medycyny estetycznej

Zajmuję się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób dermatologicznych oraz medycyna estetyczną.

Mam 12-letnie doświadczenie w pracy klinicznej.

Ukończyłam studia medyczne, na I wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 2005 roku.

W latach 2006-2015 pracowałam w Klinice Dermatologicznej WIM.

Od 2009 roku jestem absolwentką Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL po zaliczeniu pracy dyplomowej w dziedzinie laseroterapii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej.

Wciąż aktualizuję wiedzę medyczną w oparciu o najnowsze badania i publikacje naukowe, śledzę i praktykuję nowe metody leczenia chorób dermatologicznych poprzez liczne udziały w kongresach medycznych, szkoleniach i kursach a także poprzez prowadzenie badań klinicznych z zastosowanie najnowszych, innowacyjnych leków i metod terapii chorób skóry.

Konsultuję w językach polskim i angielski.

Serdecznie zapraszam na konsultacje i zabiegi w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej.

 


 

„Każdy z nas nosi w sobie piękno. Cała sztuka polega na tym, by umieć je odkryć”— Éric-Emmanuel Schmitt
Facebook